Kázání

Tass Saada bývalý palestinský ostřelovač

Bývalý řidič Jásira Arafata přináší poselství o tom, že láska je silnější než nenávist a touha po pomstě a hovoří o tom, jak našel pokoj a odpuštění.